افزودن نظر جدید

پس نه مغل ها و تمدن های جنگل ها کنگو که سواد داشتن بگن مغ در دربار هخامنشیان بود این هم دلیل
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.