افزودن نظر جدید

دلیل برای اینکه کوروش زرتشتی هست هم دارین؟ چه کسانی نقل کردند که در ساخت پاسارگاد حقوق پرداخت می شده است؟ آیا بغیر از همین یونانی ها و رومی ها کسی دیگه ای اینها رو نقل کرده؟ شما هم تاریخ رو خوب بخونید،در زمان همان هخامنشیان هم برده داری وجود داشته!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.