افزودن نظر جدید

واقعا که خیلی رو داری ... وقتی میگن کسی خودشو بخواب میزنه نمیشه بیدارش کرد راسته... کامبیز زرتشتی بودن کوروش رو خیلی زیبا و با دلیل ثابت کرد (میدونم که باز منکرشی ) دروغ که در تمام گفته هاتون موج میزنه چون پر از تعصب خالصه ... پس بهتره بحث نکنی ... موسی به دین خود عیسی به دین خود کوروشم بدین خود... در قیامت خواهیم دید که چه کسی درست بوده و چه کسی غلط .... ولی یه چیزی از من بتو نصیحت با این حرفاهای مضحکتون نمیتونید کوروش رو در نظر مردم خراب کنید تا وقتی خون در رگ ماست کوروش رهبر ماست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.