افزودن نظر جدید

ما ایرانی هستیم توی قرآن نوشته ما هیچ پیامبری را نفرستادیم جز بر زبان قومش تا حقایق را آشکار سازد ما عرب نیستیم که پیامبر ما عرب باشد ایرانی هستیم آریایی
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.