افزودن نظر جدید

اگر دفن در دین زرتشت اشتباه است پس چرا کوروش میگوید بدن مرا به خاک بسپارید تا اعضای بدنم خاک های ایران را تشکیل دهند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.