افزودن نظر جدید

ما نه از خاندان اموی بودیم نه اهل شام و عراق با عقل تو داری به خدا جسارت میکنی که از زبان خدا حرف میزنی همان طور که گفتم حرف ندارن فحش فقط همین رو بلدید جهان سوم هم رد کردی رفتی چهارم فقط در حد تفکر داعشی شماست این جا جای حرفه نه فحش دادن البته جز فحش دادن کار دیگه بلد نیستی چون سطح شما همینه مغان در تمام دوران هخامنش حضور داشتن اگر زردتشتی نبودن مغان در در بارر چه کار میکردند اخه در جشن پادشاه شدن حضور داشتن درر مرگ پادشاهان مراسم رو اجرا و برای اون ها دعا میکردند اگر زردتشتی نبودن این کار ها رو نمیکردن و کوروش هم زردتشتی بود و انسان خوب وگرنه شهر ها رو قتل عام میکرد مثل بانی پال و بخت النصر
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.