افزودن نظر جدید

کورش کبیر مهربان ترین فاتح تاریخ ...محبوب ترین چهره تاریخ در دنیا... وای چقدر کشورگآی بی رحمی بوده که جهان به اون این لقب را داده اند وای وای وای... چون مسلمانان کلا دین را با همه چی قاتی میکنند با نام خدا کشتار میکنند همه جا دین دین میکنند فکر میکنند کورش کبیر که اینقدر تعصب کورکورانه نداشت که همش دم از دین و کوفت و زهرمار بزنه...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.