افزودن نظر جدید

شمس ! درباره زنان اسیر در جنگ هم ادعا کردن و چاک دهن رو وا کردن کار نداره. اسب آبی هم بلا نسبت شما همینجور دهنش رو وا میکنه. اینجور نیست که هر کی بیشتر دهنشو وا کرد حق با اون باشه ! نه ! مهم اینکه آدم با سند و دلیل و منطق فکر کنه و حرف بزنه . درباره زنان اسیر در نگاه قرآن و سنت این رو بخون : http://www.adyannet.com/news/15502
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.