افزودن نظر جدید

من با نظر داریوش مخالفم (در حقیقت کوروش خدا هست... ). ما کوروش پرست نیستیم بلکه الگوی من کوروش است همین و بس.هرکس کفر بگوید و انسانی را به مرتبه الوهیت برساند از ما (زرتشتیان) نیست. ما نه با دینی دشمنی داریم نه با مذهب و کسی.فقط اتهامات بی اساس را از دامن کوروش پاک میکنیم. زنده باد ایران زنده باد کوروش زنده باد انکس که طرفدار حق است.در پناه یزدان
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.