افزودن نظر جدید

با علم به اینکه اوردن سند هم برای شماها بی فایده است ولی باز میگم....هردوت،ص8-227....داندامایف، ص183 به بعد.....بریان، ص 248....بازم هست نیاز داشتی بگو باز معرفی کنم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.