افزودن نظر جدید

مخلص جان.... لاف زدن فایده نداره ... سند باید رو کنی . شما یه مشت فرضیه رو مطرح میکنی که هیچ سندی براشون نداری خب این وقت تلف کردنه . اتهام زدن بدون سند نمیشه که. شما یه مورخ بمن نشون بده که با ذکر سند معتبر نشون بده داریوش کمبوجیه و بردیا رو کشته؟؟ راستی در داستان بزرگان خودتون از این داستان های شنگول و منگول زیاده خواستی برات رو میکنم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.