افزودن نظر جدید

کوروش برد کمبوجیه از مریضی مرد از کی شده کشتن و بردیا هم که کمبوجیه کشت گئومات خائن هم حقش بود دیگه مثل سلطان محمد فاتح برادرش رو نکشت تمام ضد کوروش ها یا در گوره الهوازی همه تجزیه طلب و طرفداران عثمانی و ... هستن حتی یک نفر نیست که وطن پرست باشه و اگر جنگ هم بشه مثل مجاهدین میرن عراق چون شرافت ایرانی بودن ندارن کوروش کبیر جاودان می ماند خالی بندی ها و ایجاد سند و راه شما ها جواب نمیده
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.