افزودن نظر جدید

پشیوتن پسر جان من گفتم کار کورش در اوپیس قتل عام نبوده ؟!!!!!!!!!!!! دیگه به اخر خط رسیدی چشمات دودو میزنه ها !
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.