افزودن نظر جدید

پسر جان خودت رو بلاهت نزن ! قضیه ایشتوویگو دروغه ؟!!! پس کورش چجور به حکومت رسید ؟!!!!!! چرا دیگران مثل خودت فرض کردی ؟!!!! علی الحساب یه این سند مراجعه کن که قضیه کورشو خاله ش (دختر ایشتوویگ.و / استیاگ) رو کامل بیان کرده : پیرنیا، تاریخ ایران باستان، تهران: انتشارات دنیاى كتاب‏، ۱۳۸۴. ج‏ ۱ ص ۲۴۱-۲۴۰
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.