افزودن نظر جدید

اره در مورد ایشتوویگو دروغه پس قبول داری خودت هم قتل عامی نبوده و مردن سربازان در جنگ قتل عام نیست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.