افزودن نظر جدید

كوروش و پشيوتن گرامي، درباره استرقاب و وضعيت اماء در اسلام (كه شما آن را برده و كنيز ميناميد) مراجعه كنيد: [http://www.adyannet.com/news/15502] توضيحات مفصل ارائه شده است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.