افزودن نظر جدید

اینکه علی رن و بچه های را کشته با ته خبر ندارم ولی میدانم وقتی 900 نفر از اهالی بنی قریضه رو گردن زد زنان و کودکان بسیاری به ایلرت و بردگی رفتند و زندگی سختی داشتند زندگی که گاه از مرگ برایشان سخت تر بود. در داستان بنی قریضه چه اون کسانی که در جنگ بودند چ نبودند چ بی گناه چ با گناه همه باهم ، تر و خشک باهم سوزانده شد در داستان کوروش هم همین قضیه ممکنه اتفاق افتاده باشه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.