افزودن نظر جدید

چرا تاریخ رو جعل میکنی ؟ در منابع اسلامی کورش زیر دست بهمن اردشیر هست نه خود او. اولش میگفتی کورش همون کیخسرو هست (در حالیکه بینشون چند صد یا بیش از هزار سال فاصله هست) الان میگی کورش همون بهمن اردشیر هست ! حرفت رو یکی کن ! تا اینجوری تناقض گویی نداشته باشی ! ضمنا ابوریحان بیرونی دقیقا خلاف حرف شما رو زده !!!!!!! تاریخ رو جعل نکن ! ابوریحان گفته اینکه میگن کورش کیخسرو ... بوده دروغ هست . کورش زیر دست و نوکر بهمن اردشیر بوده که بهع دستور بهمن اردشیر رفت بابل رو فتح کرد ! http://www.adyannet.com/news/15251
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.