افزودن نظر جدید

1. حرفت درباره امام علی ربطی به کورش نداره ! سعی نکن بحث رو عوض کنی ! حضرت علی هیچ بیگناهی رو نکشت. بلکه گردن کشان و اوباش رو اعدام کردند. (شما چرا ناراحتی؟!!!) 2. دروغ نگو ! ایشون کسی رو سر نبرید! بلکه گردن زد. گردن زدن در اون زمان درد و رنجش از بقیه اعدامها کمتر بود. گردن میزد و یک لحظه نخاع قطع میشد و طرف درد کمتری میکشید. (اما این رو بدون که سنت سر بریدن در ایران باستان هم وجود داشت: http://www.adyannet.com/news/10993 و http://www.adyannet.com/news/10981 حضرت علی در جنگ مقابل اوباش و ظالمان و گردنکشان و متجاوزین، سفت و محکم بود. ولی در مقابل ضعیفان و یتیمان سربه زیر بود. در دوران خلافت وقتی زن بیوه ایشون رو نشناخت و به ایشون فحش داد امام علی حاضر نشد خودش رو معرفی کنه و انتقام هم نگرفت. اون قدر مظلوم بود که شبها به صورت ناشناس به فقرا غذا میداد و بعد همون فقرا بهش فحش میدادن. ولی ایشون خودشون رو معرفی نمیکردن. دشمنی با امام هنوز ادامه داره... توسط پیاده نظام یهود و انگلیس ! و البته توسط برخی از جاهلین
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.