افزودن نظر جدید

در رابطه با کشت و کشتاری که در مورد کوروش گفتی جوابی دارم .... اول یک مثال از خودتون میزنم:(البته قصد هتاکی ندارم) تعداد افراد سربریده شده توسط امام علی امام اول شیعیان یکی از بزرگترین متخصصان سر بریدن انسان ها در تاریخ چند هزار ساله ما انسان هاست .کتاب های زیادی از خود شیعیان بر این داستان غم انگیز شهادت می دهند امام علی رکورد کشتن افراد با دست خود را دارد: 1-علی و زبیر بن عوام پس از پیروزی بر قبیله” بنی قریظه” تعداد ۹۰۰ نفر از مردان قبیله را در مقابل گو دالهایی که از پیش کنده بودند سر بریدند. (تاریخ طبری. جلد ۳)پیامبر بگفت تا در زمین گودالها بکندند و ” علی” و” زبیر” در حضور پیامبر گردن انها را زدند. (تاریخ طبری .جلد ۳٫ صفحه ۱۰۹۳) اگر فرض کنیم که علی و زبیر بن عوام هرکدام به اندازه یکدیگر سر بریده اند، به این نتیجه خواهیم رسید که امام علی تا اینجا با دست خود 400نفر را سر بریده است. 400 ۲- کشتار خاندان “ازد”:علی و یارانش در یک روز تعداد ۲۵۰۰ نفر از خاندان “ازد” را سر بریدند.بنحوی که کسی زنده نماند تا دیگری را دلداری دهد. (مروج الذهب . جلد اول . صفحه ۷۲۹) اگر خوشبینانه به قضیه نگاه کنیم و زبیر سربر را تنها یار علی حساب نکنیم برای امام علی 4 نفر همراه در نظر می گیریم پس: سهم علی می شود 500نفر که با 400 نفر بالایی می شود 900نفر 400+500=900 ۴- نبرد “لیله الحریر”:علی در نبردی بنام “لیله الحریر” در حدود ۵۰۰ تا ۹۰۰ نفر را از دم تیغ گذراند. (منتهی الا مال . جلد ۱٫ صفحه ۱۵۳)میانگین 500 و 900 می شود اینجا به خاطر گل روی شیعیان کمترین عدد ذکر شده که 500 هست را حساب می کنیم علی در این نبرد ناجوانمردانه 500نفر راکشت 900+500=1400 ۵- کشتار” عبدالله خرمی و یارانش” :عبدالله خرمی و ۷۰ تن از یارانش از بیم جان به قلعه ای پناه برد.به دستور علی قلعه به آتش کشیده شد که در جریان آن تمامی این افراد در آتش سوختند بطوری که بوی گوشت بریان شده آنها آنچنان در هوا پخش شده بود که مردم را آزار می داد. (علی مرز نامتناهی . صفحه ۱۹۹) اینجا علی 70نفر را مثل آب خوردن کباب کرده 1400+70=1470 ۶- کشتار کسانی که بعد از فوت محمد از دین اسلام برگشتند:آنانکه دست رنگ کرده بودند و شادی و شعف در اثر در گذشت محمد نشان داده بودند ” علی” و” خالد بن ولید” همه را بکشتند و اجسادشان را در آتش سوزاندند. (تاریخ طبری .جلد ۴ . صفحات ۱۳۸۰٫۱۴۶۴) (تاریخ طبری .جلد ۶٫صفحات ۲۴۲۰٫۲۲۶۵) به طور تخمینی تعداد زنان و مردان کشته شده توسط علی را 100نفر حساب می کنیم 1470+100=1570 خب بر این اساس امام علی این تعداد را فقط با دستان خود کشته اند چه جوابی داری بدی؟ شما جواب میدی یا این ارقام غلطه یا که این ادمهای کشته شده باید کشته میشدند چون جز تجاوز و خشونت و دشمنی با اسلام کار دیگری نمیکردند. این پاسخ شما نشان دهنده ی اینه که که علی و پیامبر برای برقراری حکومت و استقرار اسلام باید میجنگیدند جنگ هم که بدون خون و خون ریزی نمیشود. خب چرا این جواب رو برای کوروش در نظر نمیگیری که برای ایجاد یک حکومت جهانی پر از عدل و داد باید مانع ها را برمیداشت .... شما از کجا میدانی تمام افراد کشته شده به دست کوروش بی گناه بوده اند؟؟ مطمن باش اگه راه دیگری بود کوروش با ا.ن انسانها از در دوستی برمیامد همانطور که با بابلیاناز دوستی درامد و اینکه او به خدایان انها احترام میگذاشته نشانه از هوش و ذکاوت او دارد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.