افزودن نظر جدید

کوروش ! اول باید برای تک تک مواردی که گفتی سند بدی . چون واقعاً کورش پرستان قابل اعتماد نیستند ! و به قدری خیال باف هستند که نمیشه به حرفاشون اعتماد کرد ! لطفا سند !!! دوم : وجود شباهت بین شخصیتها و حتی افراد عادی به معنی یکی بودنشون نیست! مخصوصا اگر بین این دو شخص چند صد سال یا حتی چند هزار سال فاصله باشه !!!!!! (کورش و کیخسرو!!!!!!!) به سؤالم جواب بده (درباره اوستا و کیخسرو) تازه بهت راهنمایی هم کردم که یه خورده سطح علمیت به من نزدیک بشه بهت آوانس دادم. جواب بده تا با جوابت خودت خودبه خود ضربه فنی بشی. درباره زرتشتی بودن کورش هم سندی ندارید! بلکه اسناد بر این هست که کورش مردوک و بعل رو ÷رستش میکرد ! ما هم خدا رو شکر نژادپرست نیستیم و فرقی بین عرب و تورک و فارس و ... قائل نیستیم. حق محض در توحید الله و نبوت محمد و ولایت علی است. عرب بودن چیزی از این حق نمیکاهد. و جز افراد نژادپرست کسی حاضر به تحقیر و توهین به نژادها و اقوام نیستند! ضمناً همان شاهنامه ای که بهش استناد میکنی توسط یک مسلمان شیعه سروده شد !!!! که در ابتدای کتابش بر ولایت مولا علی شهادت میدهد! خوب ... به اون سؤال جواب بده چون خیلی مایلم زودتر به نتیجه برسیم !!!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.