افزودن نظر جدید

ما نمیگیم همه چیز اوکی بود بعدشم حضرت علی اون کارایی که بالا گفتی نکرده و م درضمن راجب اینکه میگی اعراب زنان ایران و میبردن وفرزندان مجهول الهویه که معلوم نیست از کیه به حساب اسلام نیست درضمن حضرت علی صلح و ترجیح میداد نه جنگو برعکس گفتی درضمن از خودت داستان نساز که بسیاری از ایرانیهارو کشت کی گفته یارانش بخاطر این ازش رویگردان شدند چی شده آقای دشمن عرب شده مدافع عربای کافر وجاهل و منافق که به دست حضرت علی کشته شدن یاشدی مدافع اون یاران بی وفا وقاتلش ابن ملجم ؟؟حضرت علی همه ی کاراش درست بوده اون کسایی هم که به دستش کشته شدن بی گناه نبودن درضمن تعصب بیجارو خودتون دارین بهتره حقیقت و قبول کنید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.