افزودن نظر جدید

درضمن ما خدا پرستیم عرب پرست نیستیم شماخودتون چون بزرگان ایرانو میپرستین فکر میکنین ماهم بزرگان دوعالم و میپرستیم که اینطوری نیست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.