افزودن نظر جدید

بله معلومه که عقاید ما به حقه واگه همینجوری ادامه بدی باهمون ابن ملجم ها محشور میشی انقدرهم از روی دشمنی موضوعات مختلف و نکش وسط چون میدونم جواب این شک و شبهه ها داده شده ولی نمیری دنبالش وقبول نمیکنی شماها صدتا خوبی و بزرگی از دین واهل بیت بشنوی اونارو تعبیر به خرافات و دروغ میکنی اما خدا نکنه یه مورد شبهه دار پیدا کنی که تحریف واز سر دشمنی و دروغ پردازیه یاحتی اطلاع درست نداشتن از ماجرا واصل مطلبه چنان قبول دارین که نگو اگه خوبیهاشو قبول ندارین میگید خرافات خب به قول خودتون بدیهارو قبول نداشته باشین مثل قبل من بی تفاوت باشین دشمن نباشین بهتره
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.