افزودن نظر جدید

ایران پس از اسلام دچار تفکیک و جدایی های منطقه ای شد و بیشتر پارسیان اصیل مجبور به مهاجرا کردند و اعراب سگ صفت بر ایران حاکم شدند و پس از زورگویی ها تفکرات خود را تحمیل کردند که امروزه شاهد ان هستیم وبه خصوص شروع به تحریف دین زرتشیت کردند چون بزرگان اسلام از این هراس داشن=تند که فرهنگ و دین غنی قبل از اسلام موجب گرویدن دوباره ایرانیان شود یعنی اسلام از ایرانیان به عنوان سپر خود استفاده میکند.کوروش یک زرتشیتی بود واین از اپار مقبره ی ایشان قابل توجیح است در کل امیدوارم ناکارامدی دین اسلام در ایران و سایر ملل مشخص شده باشه چون بعد از این دین حملات تروریستی و سر بریدن انسان زنده امری عادی شده.با تشکر
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.