افزودن نظر جدید

تو اول برو ببین اعراب زمان حمله به ایران چکار کردن بعد بیا در مورد خودشون دینشون حرف بزن .مردم ما خیلی احمق ببینین عربا چه اسمای برا ما انتخاب کردن ضربعلی.کلب علی.کنیز.برید معنیشون کنین ببینین چین
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.