افزودن نظر جدید

به جای این جدلهای احمقانه و با هم یکی بدو کردن واسه اعتقادات، بیاین یه گفتگوی مفید جهت خدمت به هموطنانی رو شروع کنید که حتا نان برای خوردن ندارند. کودکانی که از دوران طفولیت دارن کار میکنن و بصورت بردگان زندگی میکنند. این وقت رو برای بهسازی زندگی مردم کشورتون در همین زمان صرف کنید نه برای جدال با همدیگه برای چند هزار سال پیش.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.