افزودن نظر جدید

سلام گرامی؛ آن نقش نگاره مربوط به کورش نیست. این مسئله را کامل بررسی کردیم: http://www.adyannet.com/news/14834
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.