افزودن نظر جدید

http://www.adyannet.com/news/13842 فرمانروای دروغین صلح درباره کورشو جنگهاش . بیا اونجا تا بحث اینجا عوض نشه. وقتی هم میای اونجا با سند بیا
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.