افزودن نظر جدید

همه انسانهای بزرگ که جزئی از تاریخ شدند و تاثیرمثبتی داشتند توی ذهن و افکار مردم قابل احترام هستند خواه یهودی خواه مسلمان و ... هرکسی توی قبر خودش میخوابه و پاسخگوی اعمال خودش خواهد بود .دعوای ما دعوای برادر و خواهره ، چرا فکر نمیکنید که همه ما فرزندان آدمیم همه ما عضو یک خانواده ایم از اون آدم شرور و کثیف گرفته تا اون فرد بزرگ و با خدا همه بچه های حضرت آدمیم و از همه مهمتر مخلوق خدا. ترازو ومعیار خدا مثل ما نیست همونطور که توی یه خانواده همه بچه ها مثل هم نیستند یا توی یک دست همه انگشتا یکی نیستند توی اینهمه انسان هم همه یکی نیستند . ما ایرانی هستیم باهوش و پاک سرشت . مهم نیست کورش کیه یا لقبش چیه . کورش با تمام بزرگیش رفت .پس بیایید ثابت کنیم فرزندان کورشیم به انسانها ، به طبیعت ، به ادیان دیگر و ... احترام بزاریم و دست از تعصب برداریم.تا هرکدوممون مثل کورش ماندگار باشیم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.