افزودن نظر جدید

چند بار از یهودیت سخن گفته کوروش پس فرزندان کوروش. هم باید دین او را داشته باشن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.