افزودن نظر جدید

من اطلاعات ندارم بایدم ناراحت باشی چون هیچی نداری بگی تا 70 سال یهودیا در بابل بودن گاو مشتی حسن میدونه کوروش یهودیا رو ازاد کرد نه 70 سال بعد شما ها که اسکندر رو ذوالقرنین میدونید هیچی نمی فهمید قومی که فقط به دنبال سرنگونی نبوغید بودن هر برده ای دوست داره ازاد باشه چرا نگفتی پس کوروش کجا رو مثل اغا محمد خان قتل عام کرد دروغ چقدر همان همسر بیوه به ایران حمله کرد نه کوروش همه میدونن سکوت برای تو بهتره چون کمتر خالی ببندی گناهات افزایش پیدا نکنه حدعقل در ذهنت شباهت اغا محمد و کوروش رو برسی کن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.