حذف تعصبات صحیح در بهائیت

  • 1392/09/01 - 20:22
حسینعلی نوری برای تبلیغ خود و جمع کردن یار، تا توانسته لا ابالیگری در آیین خود رواج داده و از جمله آزادی هایی که به پیروان خود داده ترک تعصبات حتی از نوع صحیحش است که این خود نشان می دهد که حتی بهائیان نباید نسبت به ترویج آیین خود تلاشی داشته باشند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ زیباست انسانی که هر چقدر به دنبال آزادی و بی قیدی است، لااقل نسبت به بعضی چیزها از جمله وطن و خانواده مقید باشد و خداوند متعال این را در فطرت انسان ها نهاده است. اما در مسلک میرزا بهاء برای اینکه مردم از لحاظ قیودات دینی و قیودات وطنی و تقیدات دیگر آزاد باشند، اینگونه تقیدات و تعصبات برداشته شده است.

آری وقتی که احکام و قوانین به مقتضیات زمان و مکان و به صلاح دید رجال بیت العدل تفاوت و اختلاف پیدا کند، و هنگامیکه احکام دینی به قید مطابقت با عقول مختلف و محدود افراد پذیرفته شود، وقتی که احکام و ادیان گذشته منسوخ شده و احکام آینده معلق به تاسیس بیت العدل گردد، در مرتبه اول لازمست تعصبات مذهبی از میان برداشته شود.

چیزی که هست: جناب میرزا به این اندازه از آزادی قانع نشده و خواسته است پیروان خود را از هر جهت (از جهت دین، از جهت وطن، از جهت اقتصاد، از جهت جنس، از جهت سیاست) آزادی بخشد.

عبدالبهاء گوید: از جمله تعالیم بهاء الله تعصب دینی و تعصب جنسی و تعصب سیاسی و تعصب اقتصادی و تعصب وطنی هادم بنیان انسانیت، تا این تعصب ها موجود عالم انسانی راحت ننماید ... اگر این تعصب و عداوت از جهت دین است دین باید سبب الفت گردد و الا ثمری ندارد... [1]

و اما تعصب اقتصادی این معلوم است که هر چه روابط بین ملل ازدیاد یابد و مبادله امتعه تکرر جوید ... بالمال به سائر اقالیم سرایت نماید و منافع عمومیه رخ بگشاید. [2] از جمله تعالیم جدیده ترک تعصبات دینیه و تعصبات مذهبیه و تعصبات جنسیه و تعصبات ترابیه و تعصبات سیاسیه است. [3] باید همت گماشت تا بی خردان از تعصبات جاهلیه دینی و جنسی و اقتصادی و حتی وطنی نجات یابند، از جمیع قیود آزاد گردند... الخ. [4]

پس به موجب این تعالیم جدید لازمست که:

1-مردم نباید به دینی که انتخاب کرده اند علاقه نشان داده و به ادیان مخالف و باطل مخالفت نشان ندهند.

2- مردم نباید نسبت به وطنی که سکنی دارند علاقه شدید پیدا کنند.

3- یک ملت نباید پایند سیاست معینی باشد.

4- در راه اقتصادیات یک مملکت یا ملتی نباید ایستادگی کرده و به شدت از آن طرفداری نمود.

5- پیروان مذاهب مختلف نباید در مقابل همدیگر تعصب نشان بدهند و در واقع هر کدام، هم خود را راه حق بداند و هم دیگر مذاهب و ادیان را.

6- مردم باید تعصبات قومی و جنسی را کنار بگذارند، لذا با این حکم بحث غیرت در بهائیت منتفی است.

7- به عقیده جناب میرزا مردم باید از همه این تعصبات و علاقه ها خود را آزاد کرده از همه قیود خود را رها کنند.

پس میرزا بهاء می گوید: هدف و آخرین مرام رفع اختلاف از میان ملل و بر طرف شدن امتیازات و از بین رفتن اختصاصات وطنی و علاقه های دینی و ملی است.

و به موجب این تعلیم جدید: ایرانی نباید در راه ترقی و پیشرفت مخصوص ایران قدم بردارد، و مسلمان نباید نسبت بدین اسلام علاقه مخصوص نشان بدهد، و افراد یک ملت یا مملکت نباید برای اقتصاد و سیاست مخصوص آن ملت یا مملکت کوشش کنند، و به طور کلی مردم دنیا باید از جمیع قیود و امتیازات آزاد باشند.

این تعلیم پوچ و از یک جهت پر معنی و سیاسی راباید با روابط دول اجنبی مربوط کرده، و از تعلیمات و الهامات آنان محسوب کرد، و انصافا برای نیستی و زوال یک ملت بهترین و کاملترین تعلیم می باشد.

ضمنا جناب میرزا خواسته است حرفی بزند که جوانهای بی دین و هوی پرست و مردم شهوت ران و لجام گسیخته امروز مجذوب گردند، ولی متوجه نشده است که این آزادی مطلق هادم بنیان انسانیت بوده و تمدن و حقیقت و روحانیت و سعادت و ترقی و اجتماع و برابری را به کلی از میان خواهد برانداخت. [5]

پیغمبر قرن نوزدهم متوجه نشده است که پیغمبر باید در اثر تبلیغ احکام و قوانین واقعی که موفق با فطرت و طبیعت است و در نتیجه دعوت تمام اقوام و ملل بسوی آیین خود و در اثر فعالیت پیروان و مبلغین که پیوسته با کمال کوشش مجاهدت می کنند، همه مردم را به رنگ واحد و طریق واحد و قانون واحد و هدف واحد درآورد. نه آنکه به تصور باطل علاقه های دینی و مذهبی و روحانی را نیز از مردم سلب کند.

 

پی نوشت:

1- مکاتیب، جلد 3 صفحه 104

2- مکاتیب، جلد 3 صفحه 106

3- مکاتیب، جلد 3 صفحه 276

4- مکاتیب، جلد 3 صفحه 317

5- محاکمه و بررسی باب و بهاء، جلد 3 صفحه 200 تا 202

دیدگاه‌ها

مگر قرار بود از اين پيامبر دروغين و مبشر دروغگوتر از خودش ( باب ) چيز بدرد بخور هم بشنويم

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.