تاریخچه

07/08/1392 - 00:03

هر عقیده ی اصیلی هنگام مواجه شدن و برخورد با غریبه ها و بیگانگانِ نسبت به آن عقیده، از خود واکنش نشان داده و اصول و مبنای خود را مشخص می کند و به راحتی اجازه ی نفوذ نمی دهد

الگوی بدنام زنان صوفی!
06/29/1392 - 13:38

نظرات متفاوتی درباره ی رابعه ی عدویه حتی در بین بزرگان تصوف است. عده ای متعصبانه او را قدیسه و عارفه می داند و عده ای او را تا مرز فاحشگی و بدنامی می برند!

شاگرد مکتب ابوحنیفه!
06/28/1392 - 18:47

فرقه ی منحرف صوفیه، امروز به کسانی می نازند و ایشان را از مفاخر و بزرگان خود می دانند که جرعه ای از چشمه ی جوشان پاکی و علوم اهل بیت علیهم السلام ننوشیده و بویی از معرفت حقیقی به پروردگار نبرده اند.

ناشر انحرافات صوفیه!
06/28/1392 - 14:50

مسلمانان جهان می دانند که شطح گویی صوفیان و به کار بردن جملات و کلمات کفر آمیز و به دور از شأن اسلام، فساد و انحرافی بود که توسط کبّار صوفیه به وقوع پیوست

تکفیر معصوم علیشاه دکنی و نورعلیشاه اصفهانی
06/28/1392 - 09:24

به دنبال انحرافات صوفیه؛ گروهی از علماء حکم تکفیر معصوم علیشاه دکنی و نورعلیشاه اصفهانی را صادر نمودند و مخالفت خود را با صوفی گری اعلام داشتند.

شبلی، منفور یا مورد تایید تصوف
06/27/1392 - 20:34

ابوبکر شبلی از کسانی بود که حسین بن منصور حلاج را انکار کرد و به این ترتیب از اعدام و مرگ در امان ماند.

پیدایش تصوف؛ ادعای اسلامیت، شواهد غیراسلامی
05/12/1392 - 11:50

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ قانون قضاوت در اسلام می گوید: البیّنه للمدّعی، باید به صوفیان گفت که، ادعای بدون دلیل و بینه که مطلبی را ثابت نمی کند و تبعاً فاقد هرگونه ارزش است

حسن بصری، پیر و مراد متصوفه
05/10/1392 - 18:24

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بار راهنمایی و پیشوایی شایسته ی دوش هر کسی نیست و اگر کسی جز معصوم علیه السلام تعیین شده از جانب خداست، این ادعا را داشته باشد یقیناً زیر بار این مسئولیت کمر می شکند

بزرگان تصوف در ایران، گبر یا مسلمان!
05/09/1392 - 19:57

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بسیاری از بزرگان تصوف و اقطاب مدعی آن از آغاز شکل گیری این انحراف، افرادی ایرانی هستند که اکثراً بدون اینکه ازمعارف اسلامی آگاهی کامل داشته باشند دم از عرفان اسلامی زده اند

صوفیان مخالف اهل بیت علیهم السلام
04/28/1392 - 01:01

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ جستجوی دقیق و بی شائبه در منابع اصیل تاریخی، این حقیقت را روشن می سازد، که بزرگان صوفیه هیچ دریچه ی ارادتی به خاندان وحی نداشته اند.

حلاج، پیشتاز مدعیان دروغین
04/25/1392 - 19:27

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ تاریخ گواه خوبی بر این مطلب است که افراد زیادی از گروه های مختلف مدعی نیابت، بابیت، سفارت و حتی مدعی امامت شده اند و هریک برای خود هوادارانی فراهم کرده و عده ای نیز در این زمینه بساط پهنی گسترانیده اند

تصوف در گذر تاریخ
04/20/1392 - 03:45

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ گذشت ایام، نقش موثری در تکمیل یک پدیده یا جریان دارند. پدیده ی تصوف هم از این قاعده و قانون مستثنا نبوده و با گذراندن دوره های متفاوت به حالت امروزی درآمده و به یک سازمان تشکیلاتی تبدیل شده است

افسانه ی معروف
04/09/1392 - 10:21

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از مشکلات بزرگی که کار را برای قضاوت عادلانه پیچیده و سخت می کند این است که، تاریخ نگاری صوفیه، منحصراً در اختیار ایشان بوده است. بنا بر شهادت تاریخ، بنای صوفیه توسط افرادی که سنی مذهب بوده اند شکل گرفته است و ...

سرباز
04/05/1392 - 01:13

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ برای پی بردن به کُنه تعالیم صوفیه و مرام صوفیانه، نه در اسلام اصیل و آموزه هایش، بلکه در آيين­ هاي هندو، مسيحيت، ايران باستان و يونان باید جستجو کرد

صفحه‌ها