تاریخچه

09/11/1392 - 09:41

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مطالعه در شرح حالات و زندگی صوفیان این دوره و تامل در گفتار آنها، آشکار می کند که در این دوره عناصر واقعی عرفان در گفته های اساسی صوفیان پدیدار می شود.

09/10/1392 - 10:06

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_صوفیه در قرن دوم روشی همانند قرن اول داشت، یعنی کمتر دست به انحرافات دینی زد و همانند قرن اول شریعت مدار بود اما در عمل به شریعت جانب افراط را پیش گرفته بود.

09/09/1392 - 10:54

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_برای آنکه روشن شود که تصوف چگونه آغاز شد و چگونه سیر صعودی پیدا کرد، بهتر آن است که به نظر ابوالفرج عبد الرحمن ابن جوزی که یکی از منتقدان تصوف است توجه شود.

09/09/1392 - 00:32

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_تصوفي که امروزه از آن ياد مي شود به گمان عده اي، ترکيبي از آيين هاي مختلف است و يکي از پر تاثير ترين اين آيين ها بر تصوف، تصوف هندي است که پيرامون آن به بحث مي پردازيم.

09/07/1392 - 00:09

از نگاه برخي، پيش زمينه هاي تشکيل تصوف نه بصورت فرقه اي، بلکه به نيت تقرب به خداي متعال و در قالب علاقه به زهد و زندگي زاهدانه در صدر اسلام توسط گروهي از مسلمانان شکل گرفت.

09/05/1392 - 22:51

درباره منشا تصوف نظرات گوناگونی است که خلاصه آن این است که تصوف یا زمینه اسلامی دارد یا از غیر اسلام وارد اسلام شده است. در این نوشته به نظریه ای که در مورد منشا اسلامی تصوف است می پردازیم.

08/07/1392 - 08:16

در ریشه های پیدایش تصوف تقریبا دو نظریه وجود دارد؛ اول آنکه تصوف معلول ادیان و فرقه های خارجی غیر از اسلام است، و دوم آنکه تصوف زاییده اسلام و فرزندی است از او که بواسطه افراط و تفریط در دین بوجود آمده است.

08/04/1392 - 09:59

لفظ عارف و صوفی گاهی مترادف هم استعمال می شود ، اما گاهی کاملا متمایز باهم استفاده می شود. در این نوشتار به تفاوتهای این دو لفظ در بیان اندیشمندان می پردازیم.

08/03/1392 - 01:02

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از اشکالات جدی که بر فرقه ی منحرف ذهبیه وارد است و این اشکال از ناحیه ی ادعایی است که ایشان در رابطه با ارادت به اهل بیت علیهم السلام دارند. ایشان مدعی هستند که اقطاب ایشان یک به یک و پشت به پشت از شیعیان و مخلصین خاندان وحی علیهم السلام اند.

07/21/1392 - 09:58

عده ای پیدایش تصوف را معلول حوادث سیاسی دوران اسلامی و در حمایت از اهل بیت می دانند که با تزویر امویان و عباسیان به نقطه ای مقابل اهل بیت مبدل گردید و خود معزلی برای دین اسلام گردید و انحرافی پنهان ایجاد نمود.

07/21/1392 - 09:46

بنا بر گمانه هایی که در باب پیدایش صوفیه است، تصوف در هر منطقه، تابع خصوصیات اخلاقی و فکری و معنوی شیخ بزرگی بود که در آن شهر زندگی می کرد و شیخ صوفی در دین تابع دین رسمی محیط فعالیت خویش می بود که این تفکر در نهایت منجر به مبارزه صوفیه علیه اهل بیت علیهم السلام شد.

07/17/1392 - 12:38

تمام محققانی که به فرقه های صوفیه وابسته اند معتقدند که عوامل خارجی در تدوین آن مؤثر نبوده و متقابلاً آن عده از محققان سرشناس که وابستگی فرقه ای ندارند بر خلاف ایشان اعتقاد دارند.

07/10/1392 - 07:17

باید به حال زار قومی که اسلامی بودنش را ماسینیون مسیحی متعصب و دوست دار یهود، اثبات کند، تعصف خورد و همین ننگ بر پیشانی فرقه ضاله ی تصوف تا ابد باقی و کافی خواهد بود

07/08/1392 - 13:06

مسلک تصوف پر است از نشانه هایی که کوس رسوایی غیراسلامی بودن آن را به صدا در می آورند. این مطلب حاوی مدارک جامعی برای اثبات این مهم است و روشن شدن این قضیه نیز برای اندیشمندان و صاحبان تفکر بسیار مفید خواهد بود

صفحه‌ها