انحرافات، بدعتها

10/12/1392 - 13:16

از معتقدات فرقه به انحراف کشیده شده تصوف، این است که کسی که به حقیقت رسید، بی نیاز از شریعت می شود، در اثبات این امر نزد صوفیه از کلمات بزرگان صوفیه استفاده شده است.

10/11/1392 - 19:57

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ جملاتي که بزرگان صوفيه بر زبان رانده اند برخلاف آن چيزي است که نصوص ديني به ما آموزش داده و از اين جملات نشان از روي گرداني از نصوص ديني دارند.

09/30/1392 - 21:10

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_به دنبال انحرافاتی که در صوفیه بوجود آمده است، این فرقه رد کردن دنیا و آخرت را با توجیه حدیثی از امام علی علیه السلام به شیعیان منسوب می کند.

09/11/1392 - 19:34

مرحوم میرزای شیرازی فرموده بودند: در عراق جمعی از اعراب به سرقت اموال مردم مشغولند، ایشان شب ها کمین کرده و سرقت می کنند. و اما ملا سلطان دزد دین است! از وی اجنناب کنید

09/11/1392 - 14:18

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب _ جای تردیدی نیست که صوفی گری فرقه ای نتیجه و حاصل اقتباس و تقلید از آموزه ها و رفتار و اعمال آیین های غیر اسلامی است.

09/10/1392 - 18:10

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عبادت پروردگار و نشانه ی این بندگی در گرو انجام مناسک و دستورات اسلام است که همه ی اولیاء دین و ائمه ی بزرگوار نیز بر آن تاکید داشته اند.

09/08/1392 - 06:45

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_عفاف، ملکه ای نفسانی و زینتی برای انسان است و صاحب آن نزد سایرین از مقام و منزلت و کمال انسانی برخوردار خواهد بود. حیا، عفت و حجاب از مواردی است که دین مبین اسلام به شدت از آن دفاع و بر آن سفارش نموده است.

09/06/1392 - 18:43

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عدم پایبندی به اعمال عبادی و ضروریات دینی نتیجه و ثمر استراتژی شریعت گریزی صوفیه و در راستای همان است. گذشته از ترک نماز و روزه و حج و سایر شعائر که در کتب خود صوفیه و به اقرار خودشان صورت گرفته است؛ ترک ضروری دین را نیز مرتکب شده اند.

09/06/1392 - 07:21

در طول تاریخ مشاهده می شود که بزرگانی از شیعه که مدت های زیادی را با معصومین علیهم السلام حشر و نشر داشته اند، فریب دیو دغل صوفیه گردیده و از راه و صراط مستقیم منحرف شده اند.

09/05/1392 - 10:36

صوفیان که مدعی ذکر و ورد و چله گرفتن برای وصول هستند؛ چرا به نص صریح آیات قرآن عمل نمی کنند و چرا اسوه و نمونه ی کامل عبودیت و بندگی را که خدا معرفی کرده رها کرده اند؟

09/04/1392 - 13:54

شریعت گریزی و شانه خالی کردن از انجام مناسک و مسائل عبادی همچون انجام واجبات دینی و ترک محرمات از مباحثی است که با تاریخ فرقه ی صوفیه عجین گشته است.

08/28/1392 - 00:35

از مسائل انحرافی صوفیه، شریعت گریزی است که صوفیه آن را در قالب کشف و شهود توجیه کرده و آن را حربه ای برای جذب افراد بیشتر به فرقه منحرف خود و توجه شطحیات مطرح می کنند.

08/13/1392 - 09:19

صوفیه به خاطر آنکه بتواند اعمال خلاف شرع بزرگان و اقطاب خود را توجیه کند متوسل به حربه ای به نام کرامت می شود، که این تعریف از کرامت بر خلاف سیره معصومین (ع) است.

08/10/1392 - 01:02

ایشان امر ولایت را سرّی از اسرار دانسته اند که نزد ایشان قرار دارد و این ولایت و قطبیت را نوری می دانند که هم در چراغ دان انبیا و اولیا می سوزد و هم برای صوفیه و بزرگانش

صفحه‌ها