انحرافات، بدعتها

09/11/1392 - 14:18

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب _ جای تردیدی نیست که صوفی گری فرقه ای نتیجه و حاصل اقتباس و تقلید از آموزه ها و رفتار و اعمال آیین های غیر اسلامی است.

09/10/1392 - 18:10

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عبادت پروردگار و نشانه ی این بندگی در گرو انجام مناسک و دستورات اسلام است که همه ی اولیاء دین و ائمه ی بزرگوار نیز بر آن تاکید داشته اند.

09/08/1392 - 06:45

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_عفاف، ملکه ای نفسانی و زینتی برای انسان است و صاحب آن نزد سایرین از مقام و منزلت و کمال انسانی برخوردار خواهد بود. حیا، عفت و حجاب از مواردی است که دین مبین اسلام به شدت از آن دفاع و بر آن سفارش نموده است.

09/06/1392 - 18:43

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عدم پایبندی به اعمال عبادی و ضروریات دینی نتیجه و ثمر استراتژی شریعت گریزی صوفیه و در راستای همان است. گذشته از ترک نماز و روزه و حج و سایر شعائر که در کتب خود صوفیه و به اقرار خودشان صورت گرفته است؛ ترک ضروری دین را نیز مرتکب شده اند.

09/06/1392 - 07:21

در طول تاریخ مشاهده می شود که بزرگانی از شیعه که مدت های زیادی را با معصومین علیهم السلام حشر و نشر داشته اند، فریب دیو دغل صوفیه گردیده و از راه و صراط مستقیم منحرف شده اند.

09/05/1392 - 10:36

صوفیان که مدعی ذکر و ورد و چله گرفتن برای وصول هستند؛ چرا به نص صریح آیات قرآن عمل نمی کنند و چرا اسوه و نمونه ی کامل عبودیت و بندگی را که خدا معرفی کرده رها کرده اند؟

09/04/1392 - 13:54

شریعت گریزی و شانه خالی کردن از انجام مناسک و مسائل عبادی همچون انجام واجبات دینی و ترک محرمات از مباحثی است که با تاریخ فرقه ی صوفیه عجین گشته است.

08/28/1392 - 00:35

از مسائل انحرافی صوفیه، شریعت گریزی است که صوفیه آن را در قالب کشف و شهود توجیه کرده و آن را حربه ای برای جذب افراد بیشتر به فرقه منحرف خود و توجه شطحیات مطرح می کنند.

08/13/1392 - 09:19

صوفیه به خاطر آنکه بتواند اعمال خلاف شرع بزرگان و اقطاب خود را توجیه کند متوسل به حربه ای به نام کرامت می شود، که این تعریف از کرامت بر خلاف سیره معصومین (ع) است.

08/10/1392 - 01:02

ایشان امر ولایت را سرّی از اسرار دانسته اند که نزد ایشان قرار دارد و این ولایت و قطبیت را نوری می دانند که هم در چراغ دان انبیا و اولیا می سوزد و هم برای صوفیه و بزرگانش

08/09/1392 - 00:48

اهمیت مرجعیت شیعه توسط شخص امام زمان ارواحنا فداه تبیین گردید و جایگاه ایشان نیز مشخص گشت

08/06/1392 - 08:02

یکی از ایراداتی که به تصوف گرفته می شود مسالخ بیان شطحیات است که موجب تکفیر یا دست کم بی اعتمادی مردم نسبت به این فرقه شده است.

08/06/1392 - 07:36

يکي از مسائلي که در اکثر فرقه هاي صوفيه (با روشها و گونه هاي مختلف) وجود دارد، "سماع" است. مقصود آنان از سماع، همان موسيقي است

08/04/1392 - 13:14

صوفیه فرقه ای که زاده ی نامشروعی از زهد غیر اسلامی به شمار می رود؛ برای جذب بیشتر عوام یک برنامه ای را طراحی کرده و در طول قرن ها آن را به تکامل می رساند.

صفحه‌ها