كتاب "وهابيت از منظر عقل و شرع"

وهابيت از منظر عقل و شرع

نويسنده: دكتر سيد محمد حسيني قزويني

انديشمندان اهل سنّت از دير باز، نگاهي نقّادانه به فرهنگ و معارف شيعي داشته اند، همواره پرسش ها و شبهاتي را مطرح مي كردند كه اين رويكرد با ظهور وهّابيّت در شبه جزيره عربستان، روند فزاينده اي به خود گرفته به ويژه آن كه پس از پيروزي انقلاب پرشكوه اسلامي ايران با روش هاي مدرن و با استفاده از رسانه هاي عمومي اينترنت و ماهواره در سطح وسيعي گسترش يافته است.
اين تهاجم ها در سال هاي اخير گسترش چشم گيري داشته به گونه اي كه از مردم عادّي تا استادان، دانش جويان و دانش آموزان و حتّي روحانيّان كاروان هاي حج را هم در بر گرفته است.