وهّابيّت خود گرفتار تكفير تندروها

وهّابيّت پس از طي بيش از 270 سال حكومت و تكفير و كشتار مسلمانان بي گناه به اتهامات واهي، خود گرفتار دام همان تكفيري شد كه در مسير مسلمانان پهن كرده بود.