نگاه اجمالي به محتويات كتاب

با توفيقات الهي و عنايت حضرت ولي عصر ـ ارواحنا فداه ـ ما در اين كتاب تلاش كرديم حقايقي از مباني فكري و اعتقادي فرقه وهابيت را از منابع معتبر تاريخي بررسي نموده و عملكرد آنان را در طول تاريخ كه برخواسته از تفكر انحرافي آن ها است، در هفت فصل به نمايش بگذاريم:
فصل اول: وهّابيّت عامل تفرقه ميان امّت ها؛
فصل دوم: ريشه هاي تاريخي وهّابيّت؛
فصل سوم: كارنامه عملي وهابيت؛
فصل چهارم: وهّابيّت و خداشناسي؛
فصل پنجم: وهّابيّت و تكفير مسلمانان؛
فصل ششم: وهّابيّت واتهام بدعت به مسلمانان؛
فصل هفتم: حرمت توسّل به پيامبران و اولياء،
و در جلد دوم كتاب نيز به پاسخ ديگر شبهات اساسي وهابيت خواهيم پرداخت، مانند:
شبهات وهابيت در توسل به اولياي الهي؛
زيارت قبور اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام ؛
بناي بر قبور و ساختن حرم ائمه عليهم السلام ؛
درخواست شفاعت از شفاعت گران الهي؛
مقامات معنوي اولياي الهي؛
بزرگداشت مراسم ولادت مردان خدا؛
عزاداري امام حسين عليه السلام و ديگر اولياي الهي و...