وهابیت

آیا تمام اصحاب رسول خدا (ص) اهل بهشت هستند؟!
12/11/1400 - 07:46

از ادعاهایی که از جانب مفتیان وهابی مطرح شده ایمان داشتن تمام اصحاب رسول خدا (ص) است. آنان معتقدند پیامبر (ص) می‌ دانست که با چه کسانی همنشین باشد و قطعاً حضرت با برترین افراد مصاحبت داشت. اما اعتقاد شیعه خلاف این تفکر باطل است. شیعه معتقد است تمام اصحاب پایبند به اسلام نبودند و طبق نظر بخاری عده‌ ای حتی مرتد شدند.

آيا تولد اميرالمومنين (ع) در كنار بت ها فضيلت است؟ (قسمت چهارم)
12/09/1400 - 12:07

خانه کعبه به عنوان قبله مسلمانان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این مکان به عنوان اولین مکان برای عبادت یاد شده است. اما وهابیون معتقدند به دلیل حضور بتها در درون کعبه، تولد امیرالمؤمنین (ع) در این مکان از اهمیتی برخوردار نیست. چرا که این مکان بتکده بود. این ادعا در حالی بیان می‌شود که علمای اهل سنت ازجمله آلوسی، میلاد حضرت در کعبه را یک فضیلت بی‌نظیر می‌داند.

آيا تولد اميرالمؤمنين (ع) در كنار بتها فضيلت است؟ (قسمت دوم)
12/09/1400 - 12:05

کعبه به عنوان قبله مسلمانان از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار است و از این مکان به عنوان اولین مکان برای عبادت یاد شده است. اما وهابیون معتقدند، به دلیل حضور بتها درون کعبه، تولد امیرالمؤمنین (ع) در این مکان، مهم نیست؛ زیرا این مکان در آن زمان تنها یک بتکده بوده است. این ادعا در حالی بیان می‌شود که خداوند با وجود این بتها به پیامبر اکرم (ص) دستور نماز خواندن به سمت این خانه را داده است.

آیا بعثت باعث ترس رسول خدا (ص) شد؟
12/09/1400 - 11:45

مسئله بعثت رسول خدا (ص) یکی از مهم‌ترین مناسبتهای اسلامی است. آنچه در این قضیه مهم است، نحوه‌ی ابلاغ از جانب خدای رحمان است. وهابیون با استناد به روایت صحیح بخاری، از ترس و خوف حضرت در هنگام نزول مَلک یاد می‌کنند ولی در حقیقت این روایت با آیات قرآن در تضاد کامل است و ریشه در تحریف دارد.

آيا تولد اميرالمؤمنين (ع) در كنار بتها فضيلت است؟ (قسمت سوم)
12/09/1400 - 11:32

کعبه به عنوان قبله مسلمانان از اهمیت ویژه‌‌ ای برخوردار است و از این مکان به عنوان اولین مکان برای عبادت یاد شده است. وهابیون معتقدند به دلیل حضور بتها درون کعبه، تولد امیرالمؤمنین (ع) در این مکان مهم نیست؛ زیرا آن زمان تنها یک بتکده بوده است؛ در حالی که پیامبر اکرم (ص) با وجود همین بتها قبل فتح مکه به طواف دور این خانه پرداخته‌ اند.

ایمان حضرت ابوطالب (ع) در منابع اهل سنت
12/09/1400 - 08:48

ابن‌ تیمیه و پیروان متعصبش در راستای دشمنی خود نسبت به امیرالمومنین (ع) قائل به عدم ایمان حضرت ابوطالب به اسلام هستند. آنان با توهین به عموی بزرگوار رسول خدا (ص) معتقدند، حضرت کافر از دنیا رفت؛ در حالیکه باید گفت اولین مدافع پیامبر (ص) حضرت ابوطالب بود و در منابع معتبر اهل سنت به ایمان ایشان اشاره شده است.

توهین ابن‌تیمیه به حضرت ابوطالب (ع)
12/08/1400 - 11:53

یکی از توهینات بی‌ شرمانه که از جانب ابن تیمیه بیان شده، جسارتش به جناب ابوطالب (ع) است. وی به دلیل عداوت و دشمنیش با اهل بیت (ع) یاری رساندن و دفاع همه جانبه حضرت ابوطالب (ع) را برگرفته از پیوند نسبی ایشان با رسول خدا (ص) می‌داند؛ در حالی که حضرت ابوطالب (ع) با ایمان به مقام رسالت و همچنین به مقام خلافت و وصایت بعد از حضرت، دین خدا یعنی اسلام را پذیرفته است.

12/08/1400 - 04:16

یکی از شبهات مخالفین به کتاب اصول کافی این است که می‌گویند، در این کتاب، تاريخ شهادت امام کاظم توسط کسیکه 33 سال قبل از ايشان فوت کرده، نوشته شده است. شبهه کننده ادامه می‌دهد که: يکی از راوی‌هايی که در کتاب اصول کافی بالغ بر 700 روايت نقل کرده است أبوبصير است که تاريخ وفاتش سال 150 بوده است...

آيا تولد اميرالمومنين (ع) در كنار بت ها فضيلت است؟
12/02/1400 - 11:11

کعبه به عنوان قبله مسلمانان از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار است. از این مکان به عنوان اولین مکان برای عبادت یاد شده است. اما وهابیون معتقدند، به دلیل حضور بتها درون کعبه، تولد امیرالمومنین (ع) در این مکان مهم نیست؛ زیرا این مکان بتکده بود. این ادعا در حالی بیان می‌شود که قرآن کریم در سوره فیل به لشکرکشی سپاه ابرهه به جهت تخریب کعبه و نابودی آنان توسط پرندگان ابابیل اشاره می‌ کند.

آیا شیعیان به همسران پیامبر (ص) توهین کرده‌ اند؟ (قسمت چهارم)
12/02/1400 - 10:54

وهابیون برای اثبات دشمنی خود با مذهب اهل بیت (ع) با دروغ بستن به شیعیان معتقدند، پیروان ائمه اطهار (ع) قائل به عمل منافی عفت از سوی یکی از همسران پیامبر (ص) هستند؛ این در حالی است که شارح صحیح بخاری ابن حجر عسقلانی، در کتاب خود از اصحاب رسول خدا (ص) یاد می‌ کند که آنان این تهمت و دروغ بزرگ را به همسر پیامبر (ص) زده‌ اند.

آیا شیعیان به همسران پیامبر (ص) توهین کرده‌اند؟ (قسمت سوم)
12/01/1400 - 13:12

یکی از تهمت‌ هایی که به امهات مؤمنین زده شده است، تهمت عمل منافی عفت است. بعضی از وهابیون معتقدند، شیعیان به جناب عایشه تهمت آشکار می‌ زنند، در حالی که شیعیان امهات مؤمنین را منزه از این اعمال می‌ دانند. آلوسی عالم اهل سنت در کتاب خود این اتهام را از شیعیان رد می‌ کند؛ اما متأسفانه در منابع روایی اهل سنت به قبول این عمل توسط پدر و مادر عایشه اشاره شده است.

آیا شیعیان به همسران پیامبر (ص) توهین کرده‌اند؟ (قسمت دوم)
12/01/1400 - 13:09

وهابیون برای اثبات دشمنی خود با مذهب اهل بیت (ع) با دروغ بستن به شیعیان معتقدند، پیروان ائمه اطهار (ع) قائل به عمل منافی عفت از سوی یکی از همسران پیامبر (ص) هستند؛ این در حالی است که بخاری به شک کردن رسول خدا (ص) به این مطلب اشاره می‌کند.

آیا شیعیان به همسران پیامبر (ص) توهین کرده‌اند؟ (قسمت اول)
12/01/1400 - 11:17

یکی از تهمت‌هایی که به امهات مؤمنین زده شده است، تهمت عمل منافی عفت است. بعضی از وهابیون معتقدند، شیعیان به جناب عایشه تهمت آشکار می‌زنند، در حالی که شیعیان امهات مؤمنین را منزه از این اعمال می‌دانند؛ ولی متأسفانه بخاری محدث مشهور اهل سنت این عمل را از جانب پدر و مادر عایشه مورد تأیید می‌داند.

انتخاب ابوبکر به خلافت مشروع بود؟
12/01/1400 - 11:14

برخی با اشاره به کلام امیرالمؤمنین (ع) می‌گویند شیعه حق مخالفت با انتخاب ابوبکر توسط صحابه را ندارد. در جواب می‌گوییم هم قاعده انتخاب خلیفه توسط اهل حل و عقد ساختگی است و در دین وجود نداشته، هم انتخاب ابوبکر طبق این قاعده هم صحیح نیست.

صفحه‌ها