وضو

وضو در اهل سنت
11/02/1402 - 13:26

اهل‌سنت ادعا می‌کنند که رسول خدا (ص) و امیرالمؤمنین (ع) در وضو، پای خود را می‌شستند؛ این در حالی است که شیعیان، با استناد به قرآن و سنت حضرت و با توجه به منابع معتبر اهل‌سنت معتقدند، پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) در وضو، پاهای خود را مسح می‌کردند.

اختلاف فقهی
06/02/1402 - 08:16

برخی از دشمنان با اشاره به اختلاف مسلمان‌ها در مهمترین مسئله دین اسلام یعنی نماز، نمازی که حدود 40 هزار بار توسط پیامبر (ص) خوانده شده، بطلان اسلام را نتیجه گرفته‌اند. این در حالیست که اختلاف در ادیان، دلایلی دارد و صرف تفاوت داشتن، دلیل بر بطلان نیست؛ چرا که روش درست، تنها در یکی از فرقه‌های منشعب از دین، یافت می‌شود.

آیا رسول خدا با نبیذ وضو گرفته‌اند؟!
09/16/1400 - 12:03

توهین مفتی‌های وهابی به رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مشخص است. اکنون آنها با تقطیع روایت شیعه ادعا می‌کنند، شیعیان معتقدند پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) با نبیذ وضو گرفته‌اند. با بررسی در منابع اهل سنت مشخص می‌شود شبیه به این روایت در منابع معتبر روایی اهل سنت نیز بیان شده است و مطلب از کتاب شیعه، تقطیع شده آمده است.

10/26/1397 - 15:24

یکی از دلایلی که می‌توان توسط آن مدعی راست‌گو را از مدعی کذاب جدا کرد، عدم ایجاد بدعت در احکام و شرایع اسلامی است. احمد بصری چند بدعت در دین ایجاد کرده است که یکی از موضوعات مسح پا در وضو می‌باشد. وی قائل است که باید در مسح پا، دوقوزک به صورت حلقوی مسح شوند.

06/10/1397 - 23:38

یکی از بدعت‌هایی که احمد بصری وارد دین کرده است، نحوه‌ی مسح پا در وضو است. وی قائل است در مسح پا از نُک انگشتان تا دو قوزک پا به صورت حلقوی مسح پا واجب است.و حال آن‌که طبق آیات و روایات مراد از «کعبین» قوزک پا نیست بلکه همان برآمدگی بر روی پا است.

02/13/1395 - 12:33

در روایاتی با سند صحیح وارد شده است که، مسح سر و پاها سزاوار است. در مسند احمد وارد شده است که: «از علی (عليه السلام) نقل كرده كه آن حضرت فرمود: من گمان داشتم باطن (كف) پاها سزاوارتر به مسح كردن از روی آن است، تا اين‌كه ديدم رسول خدا (صلی الله عليه و آله) روی هر دو پا را مسح می‌كردند.»

06/31/1392 - 09:44

یکی از مسائل اختلافی میان شیعه و سنی،نحوه صحیح وضو گرفتن پیامبر اکرم است،شیعه معتقد است که سنت پیامبر بر مسح کردن سر و پاها بوده است،ولی اهل سنت معتقدند سنت نبوی در شستن این دو بوده.با نگاهی به اخبار موجود در منابع فریقین ثابت می شود که اخباری که دال بر مسح هستند صحیح بوده و شستن پاها مربوط به عصر خلیفه سوم و از بدعتهای وی محسوب می شود .