نماز در اهل حق

03/19/1397 - 08:44

برخی از نویسندگان معاصر جامعه اهل حق که اندیشه استقلال این فرقه از سایر ادیان آسمانی مخصوصاً دین مبین اسلام دارند در مقابل این سؤال که چرا یارسان به حضرت علی (ع) معتقد است و او را اولین تجلی ذات خداوند متعال می‌دانند و باور دارند که علی (ع) همواره نماز می‌خواند و در محراب نماز به شهادت رسید، اما نماز نمی‌خوانند، مطالبی بیان می‌کنند که کاملاً برخلاف سیره جاری اهل حق درباره نماز خواندن است.

10/20/1396 - 09:05

نورعلی الهی مؤسس جریان مکتب در فرقه اهل حق که همواره سعی دارد خود را پیرو شریعت محمدی و مکتب علوی معرفی کند، سعی در کم رنگ جلوه دادن نقش نماز و روزه در باور مسلمین دارد.

10/19/1396 - 08:33

اکثریت خاندان‌های اهل حق علیرغم اینکه خود را مسلمان می‌دانند، اما نماز را به‌جا نمی‌آورند و عمده دلیل اهل حق بر نماز نخواندن، این است که یارسان"نیاز" را به‌جای نماز تلقی می‌کند و نماز نمی‌گذارد درحالی‌که دفاتر و کلام‌های منظوم اهل حق، نه تنها از نماز نهی نکرده‌اند بلکه در برخی از دفاتر به اقامه نماز، امر شده است.

10/17/1396 - 10:15

اکثریت خاندان‌های اهل حق علیرغم اینکه خود را مسلمان می‌دانند، اما نماز را به‌جا نمی‌آورند. ایشان برای نماز نخواندن خود ادله‌ای بی‌پایه و اساس بیان می‌کنند که هیچ توجیهی شرعی ندارد درحالی‌که منابع دفتری و دیگر آثار اهل حق، ایشان را از نمازخواندن نهی نکرده است.

08/23/1396 - 11:24

پیروان فرقه اهل حق علیرغم اینکه آیین خود را آیین دوره حقیقت می دانند که در آن نیاز به انجام عبادات نیست در طول سال دو نوبت روزه می گیرند که از عبادات تمام شرایع آسمانی است و از طرف دیگر نماز که همواره در منابع دینی در کنار روزه آمده است را به بهانه اینکه از عبادات دوره شریعت است، ترک می کنند.

08/23/1396 - 11:21

برنامه‌های عبادی پیروان فرقه اهل حق طبق اصل باطل "تناسخ" است. بنا بر عقیده آنان از روز ازل تا روز آخر در عالم سه دوره است: عالم الست، دوره شریعت و دوره حقیقت. بنا بر اندیشه اهل حق نماز مربوط به دوران شریعت است و هرکس که در دون‌های گذشته تابع شرایع آسمانی بوده و نماز را خوانده است به این آیین رسیده و لازم نیست نماز بخواند.

08/22/1396 - 10:29

یکی از مهم‌ترین معضلات اکثر خاندان‌های اهل حق عدم توجه و پایبندی به نماز است. بزرگان و صاحب‌نظران این فرقه برای نماز نخواندن خود ادله و داستان‌های بی‌پایه و اساسی مثل‌اینکه ما به‌جای نماز نیاز می‌دهیم و با پرداخت نیاز نمازخواندن لزومی ندارد، بیان می‌کنند.