تناقض روزه گرفتن و نماز نخواندن در اهل حق

  • 1396/08/23 - 11:24
پیروان فرقه اهل حق علیرغم اینکه آیین خود را آیین دوره حقیقت می دانند که در آن نیاز به انجام عبادات نیست در طول سال دو نوبت روزه می گیرند که از عبادات تمام شرایع آسمانی است و از طرف دیگر نماز که همواره در منابع دینی در کنار روزه آمده است را به بهانه اینکه از عبادات دوره شریعت است، ترک می کنند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب–  پیروان سلطان اسحاق برزنجه‌ای از طرفی عمل به عباداتی مثل نماز را که عمود و اساس دین است مربوط  به دوره شریعت می‌دانند و در برنامه‌های آیینی خود نماز را کنار گذاشته‌اند و از طرفی دیگر در طول سال دو نوبت روز"مرنو" و "قولطاس" را که خود بدعتی مضاعف است را به‌جای می‌آورند. حال از ایشان باید پرسید شما از طرفی مدعی هستید که آیین یارستان مرتبه و دوره حقیقت است و عبادات و اعمال دوره شریعت سپری‌شده است، [بازشناسی آیین یارسان، ص 162] پس چرا روزه گرفتن که جزء برنامه‌های همه شرایع آسمانی گذشته است در برنامه‌های آئینی شما وجود دارد، اما جای اقامه نماز که طبق آیات و روایات همواره با روزه بوده، خالی است و به‌جای آن بدعتی به‌عنوان نیاز آورده‌اید؟ آیا این رفتار تناقض‌ را در فرقه اهل حق نمایان نمی‌کند؟   

 پی‌نوشت:
رستمی، منصور، بازشناسی آیین یارسان، قم، رسالت یعقوبی، 1392، صص 161-160  

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.