ترک نماز حاصل سوء برداشت بزرگان اهل حق

  • 1396/10/17 - 10:15
اکثریت خاندان‌های اهل حق علیرغم اینکه خود را مسلمان می‌دانند، اما نماز را به‌جا نمی‌آورند. ایشان برای نماز نخواندن خود ادله‌ای بی‌پایه و اساس بیان می‌کنند که هیچ توجیهی شرعی ندارد درحالی‌که منابع دفتری و دیگر آثار اهل حق، ایشان را از نمازخواندن نهی نکرده است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– اکثریت خاندان‌های اهل حق علیرغم اینکه خود را مسلمان می‌دانند، اما نماز را به‌جا نمی‌آورند. ایشان برای نماز نخواندن خود ادله‌ای بی‌پایه و اساس  بیان می‌کنند که هیچ توجیهی شرعی ندارد. عمده دلیل اهل حق بر نماز نخواندن، این است که یارسان"نیاز" را به‌جای نماز تلقی می‌کند و نماز نمی‌گذارد. [مکاتبه با دائرة‌المعارف تشیع، ج 3، صص 661؛ سرسپردگان، صص 63-61] درحالی‌که منابع دفتری و دیگر آثار اهل حق، ایشان را از نمازخواندن نهی نکرده است و در مواجهه با یارسان، آنان درباره نماز نخواندن خود هیچ استنادی به دفاتر کلامی خود نمی‌کنند، بلکه برداشت‌های سلیقه‌ای کلام دانان و کلام خوان این فرقه این القا را به سرسپردگان اهل حق نموده است که نماز نگذارند و به‌جای آن نیاز پرداخت کنند. [بازشناسی آیین یارسان (اهل حق)، صص 198-197]

پی‌نوشت:
خواجه الدین، سید محمدعلی، سرسپردگان تاریخ و شرح عقاید دینی و آداب و رسوم اهل حق (یارستان) چاپ دوم، تهران، منوچهری،1362، صص 63-61  
صدر حاج جوادی، احمد و.....،  مکاتبه سید قاسم افضلی، دائرة‌المعارف تشیع، ج 3 ، چاپ اول، تهران، موسسه دائرة‌المعارف تشیع  1371، ص 661 
رستمی، منصور، بازشناسی آیین یارستان (اهل حق)، ج 1، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1392، صص 198-197

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.