مفهوم عبادت

04/15/1400 - 08:13

بسیاری از علمای شیعه و اهل سنت، نیت الوهیت و ربوبیت را شرط در تعریف عبادت می‌دانند؛ یعنی اعمالی هم‌چون ذبح، نذر، سجده، رکوع و ... را زمانی عبادت خداوند محسوب می‌‌کنند که آن شخص به نیت الوهیت و ربوبیت، این اعمال را انجام بدهد و بدون این قصد شرک عبادت محسوب نمی‌شود.

03/26/1400 - 10:48

وهابیت، طلب شفاعت از اموات را به این دلیل که دعا وعبادت غیرالله است، ممنوع دانسته‌اند؛ حال آنکه اگر طلب شفاعت از اموات، دعای غیرالله است، چنین درخواستی از زندگان نیز باید ممنوع باشد. همچنین طلب شفاعت از اموات، از امور رایج میان مسلمانان ادوار مختلف بوده است.

03/13/1400 - 14:04

از آن‌جایی که استغاثه و طلب یاری از اولیاء الهی، مسئله‌ای مرسوم میان تمامی مسلمین حتی سلف امت بوده و همچنین هیچ‌یک از استغاثه کنندگان، قائل به الوهیت و ربوبیت صالحینی که به آنان استغاثه می‌کنند، نیستند، بنابراین استغاثه از اولیاء الهی را نمی‌توان از مصادیق عبادت تلقی کرد.

03/10/1400 - 16:20

عبادت غیرالله شرک و عامل خروج از دایره اسلام است، اما در این‌که مصداق عبادت چیست، بین وهابیت و مسلمانان اختلاف است؛ وهابی‌ها صِرف تعظیم و خشوع را عبادت می‌دانند، از این‌رو خم شدن در مقابل غیر را که در ورزش کاراته مرسوم است را عبادت غیرالله و شرک می‌پندارند، در حالیکه این‌گونه نیست و هر خضوع و خشوع و خم شدنی عبادت نیست.

03/05/1400 - 15:53

وهابیت نذر برای اولیاء الهی را عبادت غیرالله و شرک دانسته‌اند، حال آن‌که عملی عبادت خواهد بود که انسان، علاوه بر خضوع و خشوع، اعتقاد به الوهیت و ربوبیت شخص مقابل نیز داشته باشد، بنابراین نذرکردن برای اولیاء الهی، با توجه به این‌که توام با اعتقاد به الوهیت و ربوبیت نسبت به آن بزرگواران نیست، عبادت غیرالله محسوب نمی‌شود.

08/28/1398 - 21:41

عبادت، آن چنان که از سوی مفسرّان قرآن کریم و عربی دانان و علمای اسلام تعریف شده به معنای نهایت خضوع همچون سجده، رکوع، گذاردن پیشانی و یا گونه بر خاک به عنوان تواضع و دیگر رفتارهای از این قبیل است. بنابراین عبادت جدای از زیارت است.

04/10/1397 - 14:25

یکی از اقسام توحید، توحید عبادی است. آلوسی سلف‌گرا در تعریف، عبادت را عالی‌ترین مرتبه خضوع می‌داند. با این تعریف باید سجده حضرت یعقوب (علیه‌السلام) که عالی‌ترین مرتبه خضوع است را در مقابل حضرت یوسف (علیه‌السلام) شرک دانست!!!

12/23/1396 - 15:07

اگر وهابیت احترام گزاردن و ارج نهادن به اشخاص را در مقوله شرک وارد آورند و بر این باور باشند که هر گونه احترام و کرنش نسبت به مافوق بندگی کردن در مقابل او محسوب می‌شود باد خود ایشان را نیز بنا بر این تعریف، مشرک بنامیم.

06/13/1396 - 13:32

وهابیت می‌گوید: عبادت یعنی خضوع و تذلل، و هر فعلی که با خضوع و تذلل برای غیر خدا صورت گیرد، عبادت غیر خدا، محسوب شده و شرک است. آیت الله سبحانی می‌گوید: اگر تعریفی که شما از عبادت ارائه کرده‌اید صحیح باشد و هر خضوع و تذللی برای غیر الله، شرک محسوب شود، باید خضوع و تذلل عاشق نسبت به معشوقش شرک باشد در حالیکه چنین نیست.

07/08/1394 - 07:27

از جمله اتهاماتی که از سوی وهّابیت به شیعه وارد می‌شود، تهمت شرک و قبرپرستی است. به همین جهت بایسته است در تبیین معنای عبادت و توحید و نفی این اتّهام، مقدمه‌ای را بیان کنیم: عبادت آن‌چنان که از سوی مفسّران قرآن کریم و علمای اسلام تعریف شده به معنای نهایت خضوع همچون سجده، رکوع، گذاردن پیشانی و یا گونه بر خاک به عنوان تواضع و دیگر رفتارهای از این قبیل می‌باشد. مختص...