غلو

07/26/1396 - 15:24

وهابیان سخنان خود را در مورد یحیی بن معین فراموش کرده و شیعه را به غلو در حق امامان خود متهم می‌کنند. از جمله اینکه وهابیان می‌گویند: پیامبر به خواب یحیی بن معین آمد و فرمود: ای ابازکریا! چرا از کنار مدینه می‌روی؟ از همجواری من ناراحتی؟ سپس یحیی بن معین سه روز به مدینه رفت و پس از سه روز از دنیا رفت.

07/26/1396 - 14:50

وهابیان سخنان خود را در مورد یحیی بن معین فراموش کرده و شیعه را به غلو در حق امامان خود متهم می‌کنند. از جمله اینکه ابراهیم حربی می‌گوید: بشر بن حارث را در خواب دیدم از او پرسیدم: یحیی بن معین و احمد بن حنبل چه کار کردند؟ گفت: آن دو خداوند را زیارت کرده و خداوند با غذاهای بهشتی از آنان پذیرایی کرده است.

07/26/1396 - 13:29

یحیی بن معین یکی دیگر از معاصرین احمد بن حنبل می‌باشد که قبل از احمد بن حنبل از دنیا رفته است. ذهبی سلفی وی را متمایل به ابوحنیفه و حنفی می‌داند اما وهابیون او را در شمار شاگردان احمد بن حنبل به‌شمار آورده و در معرفی او نیز به غلو پرداخته‌اند. از جمله اینکه می‌گویند: هر حدیثی که یحیی بن معین آن را نشناسد و تأیید نکند، حدیث نیست.

07/25/1396 - 15:39

یکی از شاخصه‌های فکری و اعتقادی وهابیان، غلو این فرقه درباره پیشوایان و علمای خود است. وهابیان در حالی که شیعیان را به اتهام غلو، تکفیر می‌کنند و آنان را مشرک می‌دانند، برای بالا بردن و مهم جلوه دادن پیشوایان و علمای خود بالاخص احمد بن حنبل، با جعل و نسبت دادن مطالب غیر واقعی و دروغین به غلو در حق آنان پرداختند.

07/25/1396 - 15:11

یکی از شاخصه‌های فکری و اعتقادی وهابیان، غلو این فرقه درباره پیشوایان و علمای خود است. وهابیان در حالی که شیعیان را به اتهام غلو، تکفیر می‌کنند و آنان را مشرک می‌دانند، برای بالا بردن و مهم جلوه دادن پیشوایان و علمای خود بالاخص احمد بن حنبل، با جعل و نسبت دادن مطالب غیر واقعی و دروغین به غلو در حق آنان پرداختند.

07/25/1396 - 14:14

یکی از شاخصه‌های فکری و اعتقادی وهابیان، غلو این فرقه درباره پیشوایان و علمای خود است. وهابیان در حالی که شیعیان را به اتهام غلو، تکفیر می‌کنند و آنان را مشرک می‌دانند، برای بالا بردن و مهم جلوه دادن پیشوایان و علمای خود بالاخص احمد بن حنبل، با جعل و نسبت دادن مطالب غیر واقعی و دروغین به غلو در حق آنان پرداختند.

04/31/1396 - 16:05

یکی از مصادیق بارز و روشن غلو، سخنان حنابله در مورد پیشوای خود، احمد بن حنبل است. از باب نمونه آنان می‌گویند: احمد بن نصر، پیامبر را در خواب دیده و از آن حضرت می‌‎پرسد: به چه کسی مراجعه کرده و از چه کسی پیروی کنیم و مذهب و اعتقادات چه کسی را انتخاب کنیم؟ ایشان فرمودند: به احمد بن حنبل مراجعه کنید او فقیه با ورع و زاهدی است.

04/28/1396 - 13:56

سخنان حنابله در مورد پیشوای خود، احمد بن حنبل به نحوی است که یکی از مصادیق بارز غلو می‌باشد. از باب نمونه می‌گویند: هنگامی که احمد بن حنبل از دنیا رفت، شخصی در خواب دید که بر روی تمامی قبور چراغ‌هایی گذاشته شده است. پرسید: این چراغ‌ها چیست، گفته شد: مگر نمی‌دانی که خداوند قبرها را به خاطر ورود احمد بن حنبل، نورانی کرده است.

04/28/1396 - 13:54

سخنان حنابله در مورد پیشوای خود، احمد بن حنبل به نحوی است که یکی از مصادیق بارز غلو در اعتقادات می‌باشد. از باب نمونه: عبدالله بن حسین بن موسی می‌گوید: فردی از اهل حدیث را که از دنیا رفته بود، در خواب دیدم. پرسیدم خدا با تو چه کرد؟ پاسخ داد: خداوند مرا بخشید. پرسیدم چه چیزی باعث بخشیده شدن تو شد؟ جواب داد: محبت احمد بن حنبل.

04/28/1396 - 13:52

احمد بن محمد کندی احمد بن حنبل را در خواب دیده و از وی پرسید: خداوند با تو چه کرد؟ احمد بن حنبل در جواب می‌گوید: خداوند مرا بخشید. خداوند از احمد می‌پرسد: آیا به خاطر من کتک خوردی؟ احمد در پاسخ می‌گوید: بله، ای پروردگار! خداوند می‌گوید: ای احمد! این صورت من است، به آن نگاه کن که به تو اجازه دادم به صورتم نگاه کنی.

04/27/1396 - 15:57

سخنان حنابله در مورد پیشوای خود، احمد بن حنبل به نحوی است که یکی از مصادیق بارز و روشن غلو در اعتقادات می‌باشد. از باب نمونه اسحاق مدائنی می‌گوید: در خواب دیدم که مردم در مکه جمع شده‌اند؛ حجرالأسود شکافته شده و پرچمی از آن خارج شد. پرسیدم: این چیست؟ جواب دادند: این احمد بن حنبل است که با خدا بیعت کرده است.

04/27/1396 - 15:56

یکی از شاخصه‌های فکری و اعتقادی برخی غلو این فرقه درباره پیشوایان خود است. از باب نمونه: صدقه مقابری می‌گوید: «نسبت به احمد بن حنبل بدبین بودم. شبی در خواب دیدم که پیامبر اکرم دست او را گرفته، هم‌چون دو رفیق، با محبت در کنار هم راه می‌روند. هنگامی‌که از خواب بیدار شدم، بغضی که در دل نسبت به احمد بن حنبل داشتم از بین رفت.»

04/27/1396 - 15:56

سخنان حنابله در مورد پیشوای خود، احمد بن حنبل به نحوی است که یکی از مصادیق بارز و روشن غلو در اعتقادات می‌باشد. از باب نمونه اسحاق بن راهویه می‌گوید: اگر احمد بن حنبل جان خودش را فدای اسلام نمی‌کرد، دین اسلام از بین می‌رفت. و یا اینکه می‌گویند: اگر احمد بن حنبل نبود، دین اسلام از مسیر واقعی خارج شده و دین جدیدی به وجود می‌آمد.

04/26/1396 - 15:46

یکی از شاخصه‌های اعتقادی حنابله، غلو این فرقه درباره پیشوایان خود است. از مصادیق بارز و روشن آن، اعتقادات و سخنان حنابله در مورد پیشوای خود، احمد بن حنبل است. حنابله از محمد بن ادریس شافعی نقل می‌کنند که وی در مورد احمد بن حنبل می‌گوید: هر کس نسبت به احمد بن حنبل بغض داشته باشد و با او دشمنی کند، کافر است.

صفحه‌ها