عرفان های کاذب

 معنویت‌های نوظهور برای کودک ونوجوان
03/08/1403 - 09:31

احتمال زیادی دارد که با برنامه‌ریزی و طراحی قبلی، فضای ترویج معنویت‌های نوظهور به‌ سمت مخاطب کودک و نوجوان برود. در رشته روان‌شناسی رشد، منابع دینی و... تأکید زیادی به تربیت در زمان کودکی شده است. حتی اگر به‌صورت اتفاقی، این نوع گرایش رقم خورده باشد، در آسیب‌های آن تفاوتی ایجاد نمی‌کند.

نمایشگاه کتاب 1403 تهران
03/08/1403 - 08:23

متأسفانه ترویج کتاب‌های مکاتب شرق، همانند یوگا، بودیسم، ایکیگای ژاپنی و کتب ذن، آرامش به سبک راهب جنگلی و... در نمایشگاه کتاب زیاد به چشم می‌خورد. کتب تفکر نو (روان‌شناسی زرد)، سحر و جادو و پائولو کوئلیو، عرفان سرخ‌پوستی همانند چهار میثاق و... هم در غرفه‌های نمایشگاه عرضه می‌شد.

02/27/1403 - 10:29

بهترین راه رهایی از معنویت‌ها و عرفان‌های کاذب، مراجعه به آموزه‌های قرآن و اسلام ناب است. انسان‌ها با معرفت به آموزه‌های قرآنی و دینی، از فریب‌ها و نیرنگ‌های به ظاهر شکیل و جذاب معنویت‌های کاذب، در امان خواهند بود.

آگاهی, شریعت, اوشو, دالایی لاما, معنویت
12/10/1401 - 10:59

خودآگاهى عرفانی یا عارفانه، نوعی آگاهى پیدا کردن انسان به ظرفیت‌های درونی خود، برای رسیدن به خداوند متعال است. بنابراین رابطه انسان با خداوند، رابطه ای است که یک ممکن الوجود(انسان) باید با واجب الوجود(خداوند) داشته باشد.