عاشورا

04/03/1397 - 17:42

محمد بن عبدالوهاب در «رسالة فی الرد علی الرافظة» می‌نویسد: «یکی از کارهای قبیح شیعیان این است که شهادت امام حسین را، ایام عزا اعلام می‌کنند. نوحه کردن و عزاداری کردن از بزرگترین منکرات دوران جاهلیت است.» در پاسخ به او باید گفت: عزاداری و سوگواری امری است عمومی و انسانی که در میان تمام اقوام و ملل، وجود داشته و دارد.

03/03/1396 - 19:31

ابن‌تیمیه به دلیل دشمنی با اهل‌بیت پیامبر، به تحریف‌های بزرگی در حوزه عاشوراپژوهی دست زده است. یکی از تحریف‌های او این است که می‌گوید هیچ‌کس از بنی‌امیه، احدی از بنی‌هاشم را نکشته است. همچنین ابن‌تیمیه با صراحت قیام امام حسین را زیر سؤال برده و با بی‌پروایی تمام، حق را به قاتلین امام حسین یعنی به یزید و بنی‌امیه‌ داده است.