طرد در بهائیت

مظلوم نمایی بهائیت
01/18/1403 - 15:49

سایت بهائی راستی مقاله‌ای منتشر کرد و با اشاره به فرمان حاکمان شیعه و سنّی به طرد و منع معاشرت با بهائیان، به تأثیر این سیاست بر زندگی بهائیان پرداخت. اما اگر علّت واقعی اخراج بهائیان از ایران و تبعید از عثمانی، هدف و همچنین احکام مشابه بهائیت علیه غیربهائیان بیان شود، شاید دیگر راه مظلوم‌نمایی برای رهبران بهائی باقی نماند.

وحدت عالم انسانی
01/06/1403 - 12:33

مترجم عبدالبهاء در سفر به غرب که تمدن الملک نام داشت، بخاطر دختربازی و دیر آمدن به محل اقامت توسط عبدالبهاء، با لگام اسب ادب شد. او سرانجام بخاطر تشکیل محفل اتحاد میان بهائیانی که ناقضین نامیده می‌شدند از بهائیت طرد شد. اما آیا احکام و اخلاقیاتی که در بهائیت ترویج می‌شود، نوع برخورد با تمدن الملک را تأیید می‌کند؟

عرفان ثابتی, انتخابات بیت العدل, طرد در بهائیت
12/22/1402 - 11:43

پس از برگزاری موفق انتخابات در ایران و شکست پروژه تحریم، جریان‌های معاند مثل بهائیت، عقده‌گشایی خود را با زیر سؤال بردن سلامت انتخابات به نمایش گذاشتند.

05/11/1396 - 15:01

فرقه‌ی بهائیت سرشار از تضادهای گفتاری و رفتاری (در اعتقادات، تبلیغ، سیاست و ...) بوده که همگی، حکایت از ساختگی بودن این مسلک دارد. بهائیان نیز در برابر این تضادها، راهی جز سکوت و پذیرش ندارند. چرا که اگر بخواهند در برابر این تضادها لب به سخن بگشایند، با مجازات طرد روبه‌رو شده و تا آخر عمر از دیدار عزیزانشان محروم خواهند ماند.