شیطان

02/08/1403 - 10:26

امروزه جریان‌های شیطانی با پوشش‌های متفاوت ظاهر شده و انسان‌ها را به وادی انحراف می‌کشانند. 

02/08/1403 - 08:04

بسیاری از افراد به دلیل داشتن برخی جذبیت‌های ظاهری سحر و جادو به سراغ آن رفته و گرفتار می‌شوند. این افراد نمی‌دانند که اگر چه به وادی سحر و جادو با پای خود ورود کرده‌اند، ولی  به اختیار خود نمی‌توانند به راحتی از آن خارج شوند.

02/08/1403 - 08:01

همان‌گونه که نزدیک شدن، پناه بردن و عبودیت خدا، باعث کمال و تعالی انسان می‌شود، گرایش و رفتن به سمت سحر و جادو نیز انسان را از عبودیت الهی خارج کرده و به خدمت شیاطین درمی‌آورد.

02/06/1403 - 14:20

جریان‌های شیطان‌گرایی معتقدند: شیطان قدرت برتر بوده و به همین دلیل به دنبال فنا شدن در شیطان و نیروهای شیطانی هستند. این ادعا، به خوبی در آموزه‌ها و آئین‌های شیطانی خود را نشان می‌دهد.

02/06/1403 - 13:34

جریان‌های شیطانی از دو خصوصیت اصلی برخوردارند، این جریان‌ها، یا انسان را در تاریکی محض فرو می‌برند و یا اینکه افراد را در شادی افراطی غرق می‌کنند.

02/04/1403 - 07:45

 شیطان آن‌قدر گناهان را آرایش می‌دهد و لذت و شیرینی کاذب به آنها می‌بخشد تا اینکه شکار خود را به دام می‌اندازد. در این میان فقط دل‌های بیدار، سالم و آگاه این آرایش دروغین را تشخیص می‌دهند و فریب آن را نمی‌خورند.

12/12/1402 - 08:59

کسانی که به دنبال ایجاد جامعه‌ توحیدی و برقراری عدالت هستند، شیاطین نسبت به فریب آنها تلاش کرده و همیشه مورد هجوم شیاطین هستند.

فرقه و سیاست
05/21/1402 - 09:31

در موضوع رسوائی «اپستین» ( ارتباط جنسی و شکنجه کودکان)، اسامی برخی سیاستمداران و افراد مشهور جهانی مطرح شد. برخی از این افراد در توئیتر، به صورت علنی از لذت ارتباط جنسی با کودکان، شکنجه‌، خوردن گوشت و خون آنان صحبت می‌کنند.

شیطان و حلقه
11/10/1401 - 17:48

متأسفانه مکاتبی مانند عرفان حلقه و کابالا در طول تاریخ، مانند شیطان مسیر گمراهی را برگزیدند و چون با شیطان در یک مسیر هستند، او را به عنوان سرپرست انتخاب کردند و به دنبال القاء این هستند که قدرت‌های زیادی برای شیطان وجود دارد.

شیطان و آفرینش شر
11/02/1401 - 14:33

طاهری مدعی است که خداوند متعال و شیطان در یک برنامه از پیش تعیین شده، قرار می گذارند که خداوند متعال در حضور فرشتگان به شیطان امر به سجده بر انسان کند و شییطان وظیفه دارد که سجده نکند و سپس با انسان از بهشت خارج شود و بتواند قطب شر را ایجاد کند تا بشر در جهان دو قطبی به آزمایش برسد و استعدادهایش شکوفا و به کمال برسد.

طاهری پیامبر شیطان
10/17/1401 - 17:26

محمد علی طاهری ادعای ارتباط با موجودی به نام شبکه شعور کیهانی را دارد و پیام های الهام گرفته از او را نشر می دهد. طاهری تصریح می کند این وحی و الهام گرفتنش به واسطه ریاضت های علمی و دینی نبوده است. وقتی الهامی، الهی نباشد شیطانی است.

شیطان  در آموزه های یهودیت
10/04/1401 - 18:07

در فرهنگ یهودیت، شیطان فرشته ای است که مأمور امتحان انسان ها، اغواگر آنها از راه فریب و وسوسه و همچنین عامل مرگ انسان است.

شیطان در تورات
09/09/1401 - 11:29

در عهد عتیق می بینیم شیطان به عنوان موجودی خیرخواه و دوست انسان معرفی می شود که به کمال و شکوفایی استعدادهای انسانی کمک می کند. این نوع نگاه، مخالف آیات قرآن کریم و موجب ایجاد عرفانی یهودی مسیحی، گوش به فرمان شیطان می شود.

قداست شیطان
09/01/1401 - 15:20

عده ای از پیروان فرقه اهل حق برای شیطان تقدس قائل‌ هستند و شیطان را از فرشتگان مقرب خدا دانسته و لعن بر او را جایز نمی دانند.

صفحه‌ها